Welkom

Bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Zuidlaren-Anloo. Deze is in 1966 opgericht door een aantal enthousiaste Eerste Hulpverleners. Als non-profit organisatie (d.w.z. zonder winstoogmerk). De vereniging heeft als doel het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken te bevorderen. Om dit doel te kunnen bereiken worden er diverse Eerste Hulp cursussen georganiseerd. U kunt dan denken aan o.a. diploma Eerste Hulpverlener (EHBO), reanimatie (AED), EHBO voor en aan kinderen. Om deze vergaarde kennis op peil te houden organiseren wij hiervoor herhalingscursussen. Voor het opleiden en trainen van deze vaardigheden beschikken wij over zeer ervaren en gekwalificeerde instructeurs en Lotussen. Ook organiseren wij de Eerste Hulpverlening bij diverse evenementen, u kunt dan denken aan o.a.: sport- en muziekevenementen, maar ook de Eerste Hulpverlening bij de Zuidlaardermarkt wordt door ons georganiseerd.

Wij beschikken al jaren over de benodigde knowhow en een grote groep enthousiaste en getrainde Eerste Hulpverleners.